Gruppledarens månadsbrev - december 2016

Lyssna

Hot mot hyresrätterna i Sollentuna

Bara några dagar före beslut skulle fattas om en stor omorganisation i kommunen, samt ett direktiv till Sollentunahem om att sälja ut en stor del av bolagets lägenheter, blev jag informerad om förslaget. Bråda dagar att läsa bakgrundsmaterialet inleddes, för att sedan kunna diskutera förslaget internt inom Miljöpartiet. Den korta tiden som gavs är en stor förklaring till att kommunfullmäktige återremitterade ärendet för vidare beredning. Avgörandet blir istället en månad senare, nu på decembermötet.
En del i förslaget är att Sollentunahem ska sälja 2 000 hyresrätter, men även att bygga 1 500 nya lägenheter. Tanken är att på så sätt frigöra kapital som kommunen så väl behöver till nybyggnation av skolor, äldreboenden och idrottshallar med mera som måste byggas eftersom invånarantalet ökar i kommunen. Ett argument som framförs är att det totala antalet hyresrätter blir fler, 3 500 lägenheter. Jag tror dock att det kommer bli mycket svårt att bygga hela 1 500 hyresrätter på så kort tid. Svårigheten är inte brist på kapital. Det är bristen på byggbar mark. Att sälja 2 000 lägenheter kommer däremot göras i en handvändning. Det finns ett antal namnkunniga företag som åker land och rike runt för att köpa upp allmännyttiga bostäder. Om lägenheterna på längre sikt får förbli hyresrätter eller ej tappar kommunen naturligtvis rådigheten över. En risk blir därmed att det istället blir färre hyresrätter, som hyrs ut till högre hyra, av ett svagare Sollentunahem.

Lyft kulturen i kommunen!

Nu ligger också ett förslag om att kommunen bildar ett moderbolag. Under moderbolaget sorteras kommunens bolag. På så sätt uppstår ett formellt forum för bolagsfrågor. Kommunkoncernperspektivet stärks, liksom uppsikten över bolagen. Det uppstår också en möjlighet att resultatutjämna mellan dotterbolagen, vilket betyder att ett dotterbolag som gör förlust ett år kan ta del av ett annat bolags vinst. Det senare bolaget slipper därmed bolagsskatt, och mer pengar stannar kvar för den kommunala verksamheten. Det här förslaget lanserade Miljöpartiet redan i slutet av 90-talet. Då röstade samtliga andra partier ner det, men nu, 20 år senare, verkar en majoritet finnas. För att resultatutjämning ska kunna ske behöver kommunen ett bolag som gör förlust. Därför lanserar MP förslaget att bilda ett kulturbolag där bland annat Edsviksprojektet ingår. På så sätt frigörs mer pengar till kulturen i kommunen. Kulturbolaget kommer även bidra till att kulturarbetet lyfts fram på ett positivt sätt och att ytterligare kreativa personer lockas till bolaget och kommunen.

Befolkningsökningen i länet förväntas fortsätta öka

Jag var på ett seminarium om befolkningsutvecklingen i Stockholm, anordnat av SCB. Deras nuvarande prognos säger att befolkningen i länet kommer öka med 17 procent fram till 2025. Det är 37 900 nya invånare varje år. Den åldersgrupp som kommer öka mest procentuellt är de över 80 år. Männen håller på att bli fler än kvinnorna. Om ett par år har männen passerat kvinnorna i antal, och åren därefter fortsätter skillnaden att öka ytterligare. 2030 är den som störst för att därefter minska då kvinnornas andel åter ökar.

Vad detta bjuder på för utmaningar får du fundera över under en förhoppningsvis God Jul o Gott Nytt År, som jag önskar dig!

Peter Godlund (MP)
Gruppledare
 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: