Gruppledarens månadsbrev – Februari 2018

Gruppledarens månadsbrev – Februari 2018

Kamera för bullerminskning

Länsstyrelsen har skickat ut en remiss med ett förslag på hastighetsbegränsning till 80 km/h på E4:an även genom norra delen av Sollentuna. Anledningen till förslaget är att reducera bullret från vägen. Rotsunda är idag utsatt för mycket buller eftersom det saknas bullerplank där. Kommunen har meddelat sig positiv till förslaget, vilket är bra. Dock är det viktigt att sänkningen följs av kontroller, så som hastighetskameror, för att få avsedd effekt. Jag körde på motorvägen i somras och märkte då att det knappt var någon som höll hastigheten. Det gällde även yrkeschaufförer. Det är både meningslöst och skadligt att införa en regel, om ansvarig myndighet därefter inte vill kontrollera att den följs.

Konstnärlig gestaltning skapar intresse

Det byggs många bostäder nu. Hus som ska stå i minst 100 år. Vad tänker de som lever om 50 till 100 år när de ser dessa hus? Kommer de stanna upp och beundra husen, precis som vi kan göra när vi ser ett gammalt hus? Eller kommer de snabbt skynda förbi, som de flesta av oss gör när vi passerar ett hus byggt i början av 70-talet? Det är frågor jag funderar på ibland. Jag befarar att byggnaderna inte kommer väcka närmare intresse. Byggherrarna av idag vill inte lägga ner pengar på dyra dekorationer på fasaderna som saknar praktisk nytta. Många kommuner avsätter en procent av byggkostnaden för konstnärlig gestaltning. Jag tycker det är ett bra sätt att försöka motverka mina farhågor om skapandet av ointressanta hus och miljöer, även om jag förstår att det skulle kosta mer än en procent för att få riktig effekt. Sollentuna har ingen sådan princip alls. Bland den majoritet av kommuner som har det används lite olika modeller. Jag är öppen för att utveckla en modell som skulle passa vår kommun.

Inser församlingen att de tar ner skylten?

Filadelfiaförsamlingen vill renovera och bygga ut Pingstkyrkan i kommunen. I samband med det har de ansökt om en detaljplaneändring för att även möjliggöra bostadshus i flerfamiljsformat, samt även några radhus, på tomten. De ska få ett stadsmässigt utförande och nå ut till trottoaren. Förslaget ligger väl i linje med de tankar om att göra Sollentunavägen till en stadsgata istället för en genomfartsled. Den utvecklingen har sedan några år redan kunnat beskådas på samma gata längre ner mot Sollentuna Centrum. Min fundering är om kyrkan inser att skylten med blinkande budskap inte kommer få vara kvar. Jag skulle tro att den sitter där den sitter av gammal vana, men idag hade den knappast fått bygglov.

NU

Även MP i Sollentuna var med och delade flygblad när Miljöpartiets riksomfattande valkampanj ”Nu” startade i veckan. Kampanjen vill påminna om att klimatet är en viktig valfråga. Även övriga partier tycker så, men prioriterar ner frågan till att få sin lösning ”sen nån gång”. Men det är nu vi måste börja agera för att minska utsläppen, eftersom klimatkrisen inte går att skjuta på! I valet i höst avgör väljarna hur stark röst Miljöpartiet och klimatet ska få. Det fina med den här kampanjen är att den även förpliktigar internt i partiet. Under de senaste åren upplevs MP ha kämpat mer för andra frågor än just miljöfrågan. Där blir det nu bättring!

 

Peter Godlund (MP)
Gruppledare

Relaterade nyheter

Sollentuna, 29 november 2021

MP i Sollentuna vill sätta pris på klimatutsläpp

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter