Gruppledarens månadsbrev – Juni 2017

Gruppledarens månadsbrev – Juni 2017

Mindre plastutsläpp från Sollentuna!

Det tar flera hundra år för plast att brytas ner. Plasten som hamnar ute i naturen förs med regnvattnet och hamnar så småningom i haven. Enligt en nyligen publicerad rapport kommer det snart att finnas mer plast än fisk där. I Sverige kommer den största mängden plast som hamnar i haven från väg- och däckslitage, men den näststörsta källan är en uppstickare som inte funnits så länge. Konstgräsplaner. Mattorna tillförs granulat som är små gummikorn. De skapar dämpning och gör så att plaststråna står upp, precis som naturligt gräs gör. När det regnar förs en del av granulaten med vattnet bort från fotbollsplanerna. I Sollentuna finns ungefär 10 av Sveriges 900 konstgräsplaner. Fem av dem har nu blivit så gamla att de behöver rustas upp. I samband med det har Miljöpartiet väckt frågan om miljöskadan de orsakar. Glädjande har det fått till följd att kommunen nu ser över vilka möjligheter som finns att rena dagvattnet från plasten före utsläpp.

Satsningar inför 2018 har nu presenterats

Sollentuna kommuns budget för 2018 är nu antagen av kommunfullmäktige. Även i år hade Miljöpartiet ett alternativt förslag till den styrande majoritetens. I det ryms en stor satsning på kulturen då vi vill utöka kulturskolans verksamhet så fler barn för möjlighet till dans, drama och musik. I kultursatsningen ingår även bland annat att fortsätta uppförandet av statyparken i Edsbergsparken samt att genomföra en retrospektiv utställning med Erland Cullbergs verk. Erland Cullberg är en känd konstnär, värd att uppmärksamma, som bodde i Sollentuna när han levde. För att ta steg mot målet att bli den första kommun som inte tär på jordens resurser föreslår MP vidare ett klimatinvesteringsprogram bestående av åtgärder som minskar kommunens utsläpp av koldioxid. Där ingår effektivare transporter och installation av solcellspaneler. I mitt inledningsanförande i debatten poängterade jag vikten av att kommunen måste bli tydligare mot omgivningen med att måla bilden av att vi ska bli den hållbara kommunen. Med den bilden ska alla få förklarat att det är därför kommunen genomför åtgärder, så som färre bilparkeringsplatser med högre avgifter och fler och bättre cykelvägar, samt att kommunen planerar bostäder som innebär en förtätning, vilket ger ett minskat transportbehov. I Miljöpartiets budgetförslag görs det även möjligt för kommunen att ta en mer aktiv roll i arbetet mot buller och partiklar från den statliga infrastrukturen som går genom kommunen.       

Fler bostäder i Väsjön. Men var?

Nu när kommunen insett att det behöver byggas mer hyresrätter även i nya bostadsområdet runt Väsjön har kommunen sett över utbyggnadsgraden för att få bättre ekonomi i projektet. Priset för mark för hyreslägenheter är lägre än vad mark för annan bostadsbebyggelse är. Då jag hela tiden sagt att utbyggnadsgraden där kommer bli högre än vad de hitintills 2 800 planerade bostäderna ger, är jag inte direkt förvånad över att detta ses över nu. Det är nog kanske till och med välkommet. Tyvärr gör utredningen det lätt för sig då den väljer att placera ut en absolut majoritet av nytillskottet på 1 700 lägenheter i norra kanten av området, vid Fjäturen, där stora delar idag är skyddat från exploatering. Bortsett från att en av de få värdefulla spridningskorridorerna mellan de två naturreservaten för växter och djur i så fall försvinner, sprids byggnationen ut på ett olyckligt vis. De centrala delarna av väsjöområdet tappar då i betydelse när området blir mer utglesat. Det ger ett område som blir svårare att kollektivtrafikförsörja och att tillgängliggöra med kommunal service, så som skolor och förskolor. Nytillskottet bör istället tillkomma i de mer centrala delarna, och söderut. Det skulle även stärka kopplingen mot Edsbergs centrum.  

Trevlig sommar!

Peter Godlund (MP)
Gruppledare

Relaterade nyheter

Sollentuna, 18 juni 2017

Konstgräs skadar haven

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter