Kommunen gör det svårare att leva miljövänligt!

Kommunen gör det svårare att leva miljövänligt!

Nu tänker Sollentuna kommun plocka bort 26 containrar för insamling av papper. Det blir färre ställen och antagligen längre väg att gå för att lämna sina tunga kassar med tidningar.
Kommunen vill plocka bort 26 containrar för insamling av papper. Containrarna finns idag väl utspridda i kommunen för att kommuninvånarna inte ska behöva gå allt för långt med sitt papper som ska slängas.

Målet för kommunen är nu att samtliga singel-containrar ska tas bort. Som alternativ hänvisar kommunen till de speciella återvinningsstationer där insamling av förpackningar för papp, glas, metall och plast finns. Kommunen hänvisar även till återvinningscentralerna Hagby i Täby och  Smedby i Upplands Väsby.

Det betyder att det blir färre ställen, längre bort, dit vi kommuninvånare hänvisas för att lämna våra lästa tidningar. Det är extra olyckligt att det just är containrarna för papper som försvinner. Just dessa kassar med tidningar är de tyngsta kassarna att släpa på.

I början på 90-talet valde man att gå över till containrar för insamling av papper. Tidigare hämtades tidningar genom pappersinsamlingen. Papperskassarna hämtades direkt vid fastighetsgräns en gång varannan vecka på utsatt tid. Fördelen som uppgavs med övergången till containrar var att invånarna slapp hålla reda på vilket datum insamlingen skedde.

Miljöpartiet vädjar nu till eftertanke innan en sådan här stor förändring görs. Vårt förslag är att kommunen istället lokaliserar problemet, och utreder vilka alternativ till lösning av problemet som finns. Har kommunen ens haft en dialog med FTI (företagets om sköter insamlingen) för bättre städning?

Även spårning av de som slänger bråte vid containrarna behöver inledas genom att undersöka det som slängts.
På lite längre sikt förordar vi att kommunen går över till fastighetsnära insamling av papper och förpackningar. På samma sätt som brännbart- och komposterbart avfall samlas in idag. Fastighetsnära insamling finns i andra kommuner och görs genom att sopkärlen delas upp i fler fraktioner.


När det är lätt att göra rätt ökar mängden avfall som sorteras!

Med kommunens planer får oppositionsrådet och alla andra invånare som vill minska bilåkandet det jobbigare att lämna sin returpapper.

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter