Nytt oppositionsråd till Sollentuna

Nytt oppositionsråd till Sollentuna


Mitt namn är Peter Godlund. Jag har varit gruppledare för Miljöpartiet sedan 2005. Under de åren har jag varit med och beslutat om de förändringar av de centrala delarna i kommunen där en mer stadsmässig miljö växt fram. Runt 1 000 lägenheter har skapats där och än fler kan nu vistas, bo och arbeta nära en god kollektivtrafik och service. Det är ett gott exempel på hur en kommun kan göra det lättare för invånarna att leva ett miljövänligt liv, utan att vara beroende av bil.

Titeln "oppositionsråd" leder tanken till att ständigt vara mot dem som styr kommunen. Men som den tredje kraften i sollentunapolitiken kan Miljöpartiet ibland komma till samma slutsats som de borgerliga, likväl som med Socialdemokraterna. Och ibland stödjer de andra partierna Miljöpartiets förslag! Ett exempel är när kommunen fattade beslutet att investera i tre vindkraftverk. Den investeringen gör att nästan 60 procent av kommunens egen elförbrukning nu kommer från förnyelsebar vindkraft. Det är helt fantastiskt!
Det senaste gröna förslaget som fullmäktige har beslutat är att kommunen nu håller på att undersöka möjligheten till att uppföra säkra cykelparkeringar vid pendeltågsstationerna. Tyvärr är det idag ingen garanti att man får ha sin cykel ifred. Ska vi få fler att cykla är det nödvändigt att man säkert ska kunna ställa ifrån sig sin cykel utan att den blir stulen.

Som oppositionsråd kommer jag arbeta vidare med att försöka göra kommunen hållbar med en grön kompass i min hand. I Sollentuna ska grönområden bevaras, samtidigt som vi ser nya bostäder byggas. Så skapar vi en kommun med närhet till naturen, samtidigt som de centrala delarna fortsätter utvecklas till trivsamma boendemiljöer. Ledstjärnan i kommunpolitiken är att skapa livskvalité och göra det lätt för våra invånare att leva miljövänligt.

Relaterade nyheter

Örebro län, 25 maj 2024

NA Debatt: Vi gläds åt att fira Lakeside Pride – och fortsätter kämpa för allas lika rätt!

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Örebro län, 22 maj 2024

Expressen: Det är KD:s politik som leder till slaktade kor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter