Prissättning av klimatavtryck

Det politiska styret i Sollentuna vet inte vad prissättning av klimatavtryck innebär

Sollentuna kommun har satt mål om att vi ska vara Sveriges första kommun att inte tära på jordens resurser och i våra styrande dokument skriver vi att vi måste fatta kraftfulla beslut för att nå dit. Ändå vacklar och velar man i besluten när det kommer till kritan. Miljöpartiet föreslår färdiga metoder som styr investeringar åt rätt håll idag men majoriteten vill fortsätta utreda. Det tycker vi är saktfärdigt och fel.

Världen står inför en klimatkatastrof. Varje år blir genomsnittstemperaturen högre och vi blir ideligen påminda om klimatförändringarnas omskakande påverkan på våra levnadsmiljöer. Vi i Sverige har det långt ifrån värst. Vi kommer inte inom överskådlig tid behöva fly vårt hem på grund av detta, som i många andra delar av världen, men vi märker ändå av konsekvenserna redan idag. Mer extremt väder med skyfall, översvämningar och jordskred som raserar tryggheten av våra hem. Fler och mer aggressiva invasiva arter i form av myggor, flugor och växter som hotar vår hälsa och våra inhemska naturbestånd får fäste inom våra gränser. Våra skogar brinner, våra grödor torkar eller dränks och alltjämt som detta pågår väljer vår regering att stoppa huvudet i sanden och låtsas som att vi i Sverige inte behöver vara en del av lösningen.

Sollentuna kommun har satt mål om att bli Sveriges första kommun som inte “tär på jordens resurser” samt att vi behöver vidta “kraftfulla åtgärder” för att bidra till att den globala temperaturökningen inte överstiger 1,5 grader Celsius. Men vad innebär det i praktiken?


Bild 1. Stormen Hans drar in över Sverige och skapar förödelse i Åre. Källa: DN

Miljöpartiet tar hotet på allvar och vi arbetar varje dag för att fatta beslut som leder till bättre, mer långsiktigt hållbara lösningar. Ett sådant förslag är vår motion på prissättning av klimatavtryck i kommunens upphandlingar samt den energirelaterade verksamheten. För en vanlig medborgare kanske detta låter byråkratiskt och krångligt men egentligen handlar det bara om att vi som kollektiv sätter ett pris på det koldioxidutsläpp som olika produkter och tjänster vi köper. När vi gör det så innebär det att det som bidrar mer till utsläpp av växthusgaser blir dyrare i jämförelse med det som är bättre för klimatet. Detta gör att vi effektivt och direkt kan styra mot mer hållbara investeringar och köp av produkter och tjänster då det både ger ett incitament för förvaltningarna att välja mer hållbara lösningar samtidigt som vi får pengar till hållbara investeringar i de fall där det inte går att göra det.

“Eftersom detta är ett internt styrsystem så stannar pengarna kvar inom kommunen. Vad de ska användas till berör vi inte i detta förslag, men lämpligt är att även använda dessa till framtida kommunala investeringar som leder till minskad klimatpåverkan.” säger Peter Godlund (MP), gruppledare i kommunfullmäktige.


Bild 2. Räkne-exempel på hur prissättning av klimatpåverkan fungerar.
Källa: Infrastrukturnyheter.se

Majoriteten anser dock att de gör tillräckligt och föreslår att vår motion besvaras med motiveringen att frågan kommer behandlas i och med framtagandet av den nya energiplanen. Man hänvisar till att livscykelkostnadsanalyser ska göras. Samtidigt påstår man att “hållbarhetskrav i viss mån är nödvändigt för att svara upp mot gällande och kommande lagkrav”. Detta anser vi vara för lojt. Det vi föreslår är en färdig modell för hur vi ekonomiskt kan styra mot mer hållbara investeringar idag! Det räcker inte att göra analyser imorgon och “till viss mån” ta hållbarhetshänsyn. Vi behöver konkreta och effektiva sätt att göra kalkyler som gynnar en snabbare omställning till ett klimatneutralt Sollentuna. Tiden rinner ur våra händer. Planen om hur vi ska vara klara 2030 är inget som vi har tid att invänta längre. Varje dag vi drar fötterna efter oss är en dag närmare ett misslyckande.

Peter Godlund (MP)
Gruppledare i kommunfullmäktige

 

Här kan du ladda hem arbetsdokumentet i PDF

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Skåne, 14 februari 2024

MP-förslag: Ge gratis TBE-vaccin till barn i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter