Riksdagsbesök i Sollentuna

I onsdags besökte Karin Svensson Smith (MP), riksdagsledamot och ordförande i Trafikutskottet, Sollentuna för en genomgång av aktuella miljöfrågor. Bullerfrågan stod högt på agendan liksom kommunens sårbarhet för klimateffekter som till exempel översvämningsrisker.

Peter Godlund, Karin Svensson Smith och Gunilla Wahlén.
Peter Godlund, Karin Svensson Smith och Gunilla Wahlén.

Det var Gunilla Wahlén, MP i Sollentuna och tidigare riksdagskollega med Karin Svensson Smith, som hade bjudit  hit henne för att få tillfälle att diskutera lokala miljöfrågor. Stora delar av kommunen är utsatt för buller från E4 och med anledning av att Förbifart Stockholm har börjat byggas finns skäl att fundera på både befintliga och kommande bulleråtgärder. Ett annat skäl för besöket var att presentera förslaget till alternativ kollektivtrafiklösning för Väsjöområdet, nämligen linbanan mellan Häggvik och Väsjön, som kräver översyn av lagstiftningen om kollektivtrafik om den ska kunna bli verklighet. Från Sollentuna medverkade tjänstemän samt representanter från Miljö- och byggnadsnämnden, Miljöutskottet och ordförande i Stadsbyggnadsnämnden.

Efter mötet gav sig en mindre delegation ut på en rundtur i Sollentuna för att besöka särskilt bullerutsatta områden.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: