Utred höghus i trä

Miljöpartiet föreslog i samband med Miljö- och byggnadsnämndens senaste arbetsutskott att kommunen borde undersöka möjligheterna att bygga höghus i trä.

Den 24 mars föreslog Miljöpartiet att kommunen ska redovisa de ekologiska och ekonomiska förutsättningar som gäller om de planerade flervåningshusen i det området som Ribbings väg omsluter i Edsberg, skulle byggas i trä.

Höga trähus blir idag allt vanligare i Sverige, närmaste exemplet ligger i Sundbyberg. Fördelen med trähus är att materialet är förnybart, väger lite och eftersom prefabricerade element används går byggandet snabbt. Miljöpåverkan är betydligt mindre än om betong skulle användas.

Förslaget vann inte majoritet i arbetsutskottsmötet i Miljö- och byggnadsnämnden men ordföranden sa att han personligen skulle se till att det överlämnades till miljöutskottets ordförande.

 

Detta var förslaget i sin helhet:

"Sollentuna är på väg att påbörja en resa mot ett mer miljövänligt samhällsbyggande. Ett miljöutskott har tillsats och det blir allt vanligare att hållbarheten diskuteras.

Ett sätt att öka tempot och minska kommunens klimatpåverkan är att utnyttja den erfarenhet och kunskap om redan idag finns av att bygga höga flerfamiljshus i trä. Höga trähus är lika brandsäkra som andra höga hus. Lätta prefabricerade moduler ger kort byggtid, det tar ca en vecka att bygga ett våningsplan med sex lägenheter. De kräver ingen torktid och är praktiskt taget komplett återvinningsbara om de måste tas bort. En annan fördel, byggs de tillkommande husen (och garagen) i Edsberg i trä blir störningstiden för dagens Edsbergsbor kortare.

Idag vet vi att betong är långt ifrån ett miljövänligt byggmaterial. Varje ton cement resulterar i ett utsläpp av ett ton koldioxid. Naturgruset är en ändlig ingrediens. Den höga materialvikten ställer höga krav på transportvägarnas bärighet och ökar utsläppen från transportfordonen. Trä däremot är förnybart, betydligt lättare och när det växer binds hela tiden koldioxid.

Utifrån kommunens klimatstrategi och ovanstående fakta borde planprogrammet kompletteras med en studie som redovisar vilka ekologiska-, ekonomiska- och goodwill fördelar som skulle kunna nås om tillkommande bebyggelsen sker i trä"

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: