Vår representation i nämnder och styrelser i Sollentuna

På styrelsemötet den 23:e mars beslutades vår representation i nämnder och styrelser för det kommande året.

Kommunfullmäktige (KF:s ledamöter är valda för hela mandatperioden)

Peter Godlund ledamot
Ingrid Måhl  ledamot
Rosie Karlsson  ledamot
Reza Etemad  ersättare
Anna Brown  ersättare

Kommunstyrelsen

Peter Godlund  ledamot (arbetsutskottet 2019-2020)
Ingrid Måhl  ersättare

Klimatnämnden

Gunilla Wahlén  ledamot
Jakob Forslin  ersättare

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Per Wångstedt ersättare

Miljö- och byggnadsnämnden

Joakim Nordlund ledamot (ersättare och ledamot AU)
Reza Etemad  ersättare

Natur- och tekniknämnden

Peter Godlund ledamot och 2:a vice ordförande
Reza Etemad  ersättare

Samhällsbyggnadsnämnden

Peter Godlund ledamot

Utbildningsnämnden

Agneta Garnström ledamot
Åsa Berner  ersättare

Vård- och omsorgsnämnden

Ingrid Måhl  ledamot
Charlotte Rylander ersättare

Valnämnden

Gunilla Wahlén ledamot
Åsa Berner  ersättare

Miljöpartiet i Sollentuna saknar representation i Kultur- och Fritidsnämnden samt Socialnämnden

Kommunala bolag,
SSAB

Peter Godlund  suppleant (2019-2020)

Sollentunahem AB

Per Wångstedt suppleant

SEOM

Joakim Nordlund ledamot

Miljöpartiet i Sollentuna saknar representation i SOLOM AB och i SKAB

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: