Vårt förslag till budget för 2022

På kommunfullmäktige igår den 17 juni röstades majoritetens budget igenom. Miljöpartiet i Sollentuna hade lagt egna förslag för kommande budgetår som vi förstås röstade på. Nedan hittar du våra förslag i punktform.

Miljöpartiet i Sollentuna föreslår att avsätta pengar för att:

 • satsa på klimatinvesteringar, till exempel solcellspaneler på kommunala byggnader.
 • gatubelysningen byts ut till moderna LED-lampor som förbrukar mindre el och inte behöver bytas ut så ofta.
 • satsa på kulturen, och inför även en kulturcheck till skolan så eleverna får uppleva levande kultur.
 • en konstpolicy tas fram så kommun får kontroll över den konst kommunen äger och hur den ska vårdas.
 • fler platser tillskapas på kulturskolan.
 • Sollentuna ska fortsätta cykelsatsningen för att göra kommunen till en cykelvänlig kommun. I det ingår även att göra skolvägarna trafiksäkrare.
 • öka andelen ekologisk mat på äldreboenden och i skolan till hälften av det som serveras.
 • kommunen ska se över om Rudbecksskolan kan starta en vård- och omsorgsprogram.
 • kommunen ska identifiera omfattningen av narkotika i skolan, samt se över vilka möjligheter kommunen har att ta till för att helt få bort den.
 • Socialnämnden gör stora underskott. MP tillför därför resurser så att det viktiga förebyggande arbetet inte behöver bantas.

Miljöpartiet i Sollentuna vill inte att kommunen höjer låneavgiften till kommunens bolag som kommer leda till höjda priser för kommuninvånarna. I stället vill vi se:

 • organiserade fritidsaktiviteter för barn och unga ute i naturen på Järvafältet.
 • att området runt Rösjön bevaras obebyggt och fortsätta vara ett naturområde för människor, djur och växter.
 • att kommunen inför en koldioxidbudget för att underlätta arbetet med att minska kommunens utsläpp.
 • att kommunen ska anställa fler som står långt från arbetsmarknaden inom park- och naturvården för att få fler sollentunabor i arbete.

Här hittar du vårt budgetförslag i sin helhet

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: