Verksamhetsplan 2020

Miljöpartiet de gröna i Sollentuna är en förening som har ambitionen att kunna erbjuda ett trovärdigt grönt alternativ för politiken i Sollentuna kommun.

Målsättning

Målsättning är att med valprogram och valmanifest som underlag samt med valresultatets förutsättningar i mandat och ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder driva politik för Miljöpartiet i Sollentuna.

Vi ska, nu under ett ”mellanår” fokusera på utbildning, dels externa kurser/seminarier men även utbildningsarrangemang i egen regi.

Vår Agenda 2030 för Sollentuna

Vi ska ta fram en handlingsplan Agenda 2030 för MP Sollentuna som grund och stöd i vårt dagliga politiska arbete samt som ett tydligt dokument för våra politiska prioriteringar. Detta bland annat med anledning av att majoriteten i kommunen tagit fram (enligt lagkrav) en handlingsplan för Agenda 2030 för Sollentuna kommun. Det finns i denna plan frågor och åtgärder som vi anser ska förtydligas och skärpas.

Medlemsmöten och styrelsemöten

Vi ska genomföra fyra stycken medlemsmöten varav ett är årsmöte.
Vi ska ha styrelsemöten i antal som beslutas av styrelsen.

Möten för politiska diskussioner

  • Vi ska, utöver ordinarie medlems- och styrelsemöten, genomföra minst två stycken så kallade politikermöten där vi diskuterar i ett större sammanhang och i ett friare perspektiv än de dagliga frågor som behandlas i KF, KS och i nämnder.
  • Vi ska försöka få fler medlemmar att vara engagerade i olika av föreningens verksamheter.

Detta dokument ska och kan kompletteras och revideras när så är relevant.

Underlag

Valprogram 2018, valmanifest samt ”Några av våra frågor” från flygblad december 2018.

Politiska frågor som beslutats på medlemsmöte 19.11.25

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: