Vi föreslår villaintegrerat boende för nyanlända

Miljöpartiet föreslår att kommunen ger villaägare i Sollentuna möjlighet att hyra ut en del av sitt boende åt kommunen för nyanlända flyktingar. Förslaget lades fram på kommunstyrelsemötet den 26 november av gruppledare Peter Godlund. Det skickades vidare för utredningen till kommunledningskontoret.

Sollentuna kommun kommer att mer än fördubbla mottagandet av flyktingar som beviljats asyl under 2015. I kommunen råder bostadsbrist och problem att hitta lämpliga bostäder har funnits redan tidigare. Nu saknas ett trettiotal boenden avsedda för socialt ändamål och bristen riskerar att bli akut under nästa år.

Miljöpartiet föreslår att kommunen ger villaägare och kanske bostadsrättsinnehavare i Sollentuna möjlighet att hyra ut en del av sitt boende åt kommunen för nyanlända flyktingar.

Med kommunen som huvudman för projektet, och kommunen som tecknare av hyreskontrakt samt som garant för hyresutbetalningarna, blir uthyrningen tryggare. Det blir en win-win-win situation där nyanlända erbjudes boende, kommuninvånare får möjlighet att bidra till att stödja nyanlända, och nyanlända får en chans att snabbare integreras i det svenska samhället och förhoppningsvis enklare få kontakt med människor som redan är etablerade i samhället.

Läs mer här.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: