Sölvesborg

Miljöpartiet de gröna i Sölvesborg verkar för en frisk och levande stads - och landsbygd. Vi strävar mot ett samhälle i ekologisk balans med skön harmoni mellan gammalt och nytt.

Våra prioriteringar

Kollektivtrafik.

Vi vill satsa på att fortsätta bygga ut kollektivtrafiken.

Förnybart är hållbart!.

Vi förespråkar långsiktiga, systematiska investeringar i solceller och andra förnybara energikällor.

Ekologisk mat.

Öka andelen ekologisk mat i kommunala verksamheter.

Framtidens näringsliv är grönt!.

Genom stöd till lokala företag och utbildningar inom t.ex. ekoturism vill vi hjälpa till att skapa och utveckla framtidens gröna näringsliv.

Strandskydd.

Vi vill stärka strandskyddet och därigenom bevara viktiga kulturvärden.

Rent vatten.

Vi vill ta krafttag för att skydda vårt vatten från föroreningar.

Miljöpartiet Sölvesborg

Kontakt