Sölvesborg

Miljöpartiet de gröna i Sölvesborg verkar för en frisk och levande stads - och landsbygd. Vi strävar mot ett samhälle i ekologisk balans med skön harmoni mellan gammalt och nytt.

Våra prioriteringar

Boenden för 60+.

Vi vill utreda möjligheterna till fler typer av boendeformer för människor över 60 år.

Kollektivtrafik.

Vi vill satsa på fler gång - och cykelvägar samt en utbyggd kollektivtrafik.

Förnybar energi.

Vi vill att förnybar energi lyfts fram för att skapa arbetstillfällen och inkomster.

Ekologisk mat.

Öka andelen ekologisk mat i kommunala verksamheter.

Grönt företagande.

Vi vill satsa på och stödja företag verksamma inom den gröna sektorn.

Strandskydd.

Vi vill stärka strandskyddet och där igenom bevara viktiga kulturvärden.