Sölvesborg

Lyssna

Miljöpartiet de gröna i Sölvesborg verkar för en frisk och levande stads - och landsbygd. Vi strävar mot ett samhälle i ekologisk balans med skön harmoni mellan gammalt och nytt.

Våra prioriteringar

Boenden för 60+.

Vi vill utreda möjligheterna till fler typer av boendeformer för människor över 60 år.

Kollektivtrafik.

Vi vill satsa på fler gång - och cykelvägar samt en utbyggd kollektivtrafik.

Förnybar energi.

Vi vill att förnybar energi lyfts fram för att skapa arbetstillfällen och inkomster.

Ekologisk mat.

Öka andelen ekologisk mat i kommunala verksamheter.

Grönt företagande.

Vi vill satsa på och stödja företag verksamma inom den gröna sektorn.

Strandskydd.

Vi vill stärka strandskyddet och där igenom bevara viktiga kulturvärden.

Miljöpartiet de gröna Sölvesborg

Kontakt