Motion till kommunfullmäktige Cykelvägar

22/8 2022 publicerades en video med första spadtaget på cykelled Bovallstrand-Sotenäs
Trä, Numera Beijer. Sedan dess har ingenting hänt men enligt den information som
kommunstyrelsen har tagit del av så ska sträckan färdigställas under 2023.
Totalt har 11 miljoner avsatts under en femårsperiod för cykelled mellan Bovallstrand och
Solvik. I väntan på att sträckan Bovallstrand-Bejer färdigställs är det hög tid att projektera
nästa sträcka. Miljöpartiet de Gröna tycker att det vore lämpligt att fortsätta från söder. Då
kan de olika delprojekten löpa parallellt.

Jag yrkar att samhällsbyggnadsförvaltningen påbörjar förhandling med markägare och
projekteringen av cykelväg mellan Solvik och avtagsvägen till Ramsvik.

2023-09-19
Yngve Johansson
Miljöpartiet de gröna

Relaterade nyheter

Sotenäs, 16 maj 2024

Färdigställandet av Sista Etappen av Cykelvägen mellan Gerlesborg och Brygge

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter