Viktigt budgetanförande – Budget 2025

Idag presenterade Yngve ett viktigt budgetanförande vid Kommunfullmäktige. Här är hans fullständiga tal:

Ordförande, ledamöter, åhörare

Jag har i tidigare budgetdebatter påpekat att Miljöpartiet inte har haft insyn i budgetarbetet. I år har vi en ny budgetprocessen och Miljöpartiet har kunnat vara delaktiga från början och det har varit en öppen och transparent process. Det tackar vi för.

Den nya budgetprocessen med prislappar synliggör kostnaden för de olika verksamheterna i förhållande till jämförbara kommuner. Vi har en åldrande befolkning och mer resurser kommer att behövas inom omsorgen. Det är något som jag har påpekat tidigare och det synliggörs nu.

Enligt prislappsmodellen är våra skolor 5,6 miljoner dyrare i förhållande till jämförbara kommuner. Vi har ett sjunkande elevantal i våra skolor och en åldrande befolkning. Vi vill föra över 5,6 miljoner från utbildningsnämnden till omsorgsnämnden från 2027. Vi vill att det under tiden genomförs en medborgardialog om skolans framtid.

Vi vill i god tid före nästa val ta fram ett förslag till ny politisk organisation. Då vet partierna förutsättningarna, tidigare har den politiska organisationen justerats efter valet för att de styrande partierna ska kunna fördela politiska poster så att alla blir nöjda. I Sotenäs kostar det politiska arbetet 500 000 mer än i jämförbara kommuner. Från nästa mandatperiod 2027 vill vi föra över de pengarna till en fixartjänst för våra äldre.

Våra verksamheter har haft stora besparingskrav de senaste åren och vi anser att även symbiosverksamheten kan effektiviseras. Vi vill föra över 700 000 från Symbioscentrum och satsa på en naturvårdsstrateg som bland annat kan ta fram den naturvårdsplan som ska finnas som bilaga till översiktsplanen. Vår fina natur behöver bevaras för kommande generationer och den bidrar också till att höja attraktionskraften i kommunen.

Förra veckan var det mingeldag på Smögens Havsbad, Temat var ”Så bygger vi Sotenäs tillsammans.” Jag vet inte om deltagarna hade läst Miljöpartiets budget men ett av förslagen var busskort för våra ungdomar som fungerar på kvällstid. Vi vill också att ungdomarna ska kunna förflytta sig mellan olika samhällen och olika fritidsaktiviteter. Det finns sedan tidigare ett beslut i denna församling om gratis bussresor för ungdomar men finansiering har saknats. Vi finansierar fria bussresor med höjda parkeringsavgifter. Ett ökat kollektivtrafikresande ger utrymme för högre turtäthet och det blir färre bilar i våra samhällen.

Miljöpartiet de gröna vill att principen förorenaren betalar ska gälla. Därför vill vi att de som bedriver verksamhet på Smögenbryggan ska bekosta renhållning och städning. Den miljon som det idag kostar skattebetalarna vill vi satsa på föreningslivet i form av fritidsledare som kan stötta föreningar. Det för att kompensera den kompetens som försvinner när fritidsgården läggs ner.

Vi lägger en budget för 2025 där vi satsar på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Relaterade nyheter

Sotenäs, 11 juni 2024

Förslag till förändringar i budget 2025

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter