Infrastruktur

Cykelvägar in i budget varje år

Cykelvägar in i budget varje år
För att finansiera cykelvägar måste det årligen avsättas pengar i investeringsbudgeten. Oavsett om kommunen finansierar själv eller om det sker en delfinansiering tillsammans med Trafikverket, ska medel  med i budget och säkerställas att det går till cykelbanor. Minska bilar i samhällets centrum. Öka möjlighet och framkomlighet för gående, visa gator kan vara bilfria eller enkelriktade. Ge besökande möjlighet till att ställa bilen utanför samhället och åka buss gratis till centrum. Fotgängares framkomlighet bör prioriteras högre. Det bör finnas möjlighet att ställa bilen utanför samhället och åka kollektivt till centrum på sommaren. Ökad tillgänglighet är viktigt för att alla ska kunna delta i samhällslivet. Snöröjning behöver prioriteras på gång och cykelvägar.

Trafiksäkerhet cykelbanor
Det behövs fler cykelvägar både för arbetspendling och besöksnäring. Barnen i skolan behöver ha säkra gång och cykelvägar och det behöver prioriteras i samhällsplaneringen.

Anslut cykelväg till Brygge
I Tanums kommun har det byggts en cykelbana mellan Gerlesborg och Brygge. Här behövs det fortsätta med utbyggnad av cykelbana till Bovallstrand för att öka rörligheten och samarbetet kring Bottnafjorden.

Arbeta med påverkan för smartare kollektivtrafik
Där människor bor ska det gå att åka kollektivt. Vi vill öka resandet med kollektivtrafik och på sikt få fler turer. Det behöver inte alltid vara med stora bussar. Mindre bussar kan lättare ta sig fram i våra samhällen. Kollektivtrafiken ska vara tillgänglighetsanpassad, såväl fordon som påstigningsplatser. Vi vill också underlätta för samåkning. Vi ser också en möjlighet med mer kollektivt resande med båt mellan orterna.

Gratis bussresor för ungdomar
Vi vill göra det möjligt för våra ungdomar att delta i fritids och kulturaktiviteter i våra grannkommuner. Vi vill också öka resandet mellan våra kustsamhällen och på sikt få en ökad turtäthet.

Gratis bussresor 65+
Sedan tidigare är det möjligt för personer över 75 år att åka gratis med kollektivtrafiken. Vi vill att fler ska få samma möjlighet. Det är viktigt för äldre att kunna delta i samhällslivet och vara med på olika aktiviteter. Ensamhet är en bidragande orsak till psykisk ohälsa. Vi vill göra det lättare att träffas och umgås.

Kollektivtrafiknod med utveckling av bilpool och cykling
Det ska vara enkelt att kombinera cykling och bilåkning med kollektivtrafik åkande.  Alla bor inte nära en busshållplats men ska ändå kunna dra nytta av kollektivtrafikens fördelar. Det ska vara enkelt att samåka och vi vill utveckla bilpooler för de som behöver bil vid enstaka tillfällen.

Nyheter på Infrastruktur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter