Näringslivsutveckling

Näringslivsutveckling

Hållbar näringslivsutveckling i Sotenäs

Miljöpartiet i Sotenäs arbetar för en hållbar och diversifierad näringslivsutveckling. Vi motsätter oss stora industriområden som den planerade laxodlingen på 140 hektar och vill istället fokusera på att stärka den lokala service- och turistsektorn. Vi vill utveckla de höga kultur- och naturvärden som finns i området och skapa attraktiva miljöer för både invånare och besökare.

För att stärka den lokala ekonomin vill vi använda kommunal upphandling för att styra mot hållbara mål och öka kunskapen om lokala råvaror. Vi vill främja cirkulär produktion genom att sluta kretsloppen och minska förbrukningen av ändliga resurser. Ökad återvinning och återbruk i samarbete med lokala företag som Rambo är centralt för vår strategi.

Vi ser också en stor potential i att utveckla turismen året runt genom att satsa på vandringsleder, cykelvägar och kulturinitiativ som Stenens Hus. Företagarhus och kontorshus för småföretagare kan ge möjligheter till samarbete och dela resurser, vilket minskar konsumtion och effektiviserar användningen av lokaler.

Vårt mål är att skapa en hållbar och blomstrande näringslivsmiljö i Sotenäs som gynnar både miljön och människorna.

Nyheter på Näringslivsutveckling

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter