Solidaritet

Solidaritet

Solidaritet och inkludering i Sotenäs

Miljöpartiet i Sotenäs arbetar för ett samhälle präglat av solidaritet, inkludering och jämlikhet. Vi kämpar för att alla människor, oavsett bakgrund, ska ha samma rättigheter och möjligheter. Vi värnar om att stärka skyddet för HBTQI-personer och arbetar för att bevara den enda mötesplatsen för ungdomar med HBTQI-bakgrund i kommunen, så att den kan fortsätta vara en trygg och stödjande miljö.

Vi vill säkerställa att alla invånare har tillgång till offentlig service och stöd, särskilt de mest utsatta. Genom att förenkla biståndsbedömningen och öka tillgången till trygghetslarm för personer över 70 år, strävar vi efter att skapa en mer inkluderande och rättvis vård- och omsorgssektor.

Miljöpartiet vill också bekämpa ensamhet och psykisk ohälsa genom att göra det lättare för äldre att delta i samhällslivet. Vi vill införa gratis bussresor för personer över 65 år och öka resurserna för omsorgspersonal, vilket bidrar till bättre vårdkvalitet och arbetsmiljö.

Genom dessa åtgärder vill vi bygga en solidarisk och inkluderande kommun där alla invånare känner sig sedda och värdefulla.

Nyheter på Solidaritet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter