Framtidens kommun – NU!
Så som Staffanstorp borde vara

Annons med rubriken Framtidens kommun är fri från Spegeln lokaltidning nummer 11Framtidens kommun är fri, trygg, stolt och grön! Vi kan välja en ny väg framåt för Staffanstorp där makten sprids ut från rådhuset till invånare. Vi kan skydda jordbruksmarken och se till att den finns kvar för lokal matproduktion som säkrar Skåne och Sverige i kristider. Vi kan befria oss från diktaturernas oljeproduktion och satsa stort på närproducerad energi. Grön politik ger frihet på riktigt. Grön politik ger trygghet på riktigt.

Läs vidare i vårt valmanifest vad vi brinner för och vad vi kommer kämpa för om vi får ert förtroende i valet 2022.

  • Byabudget & dialog – för lokal demokrati
  • Skydda marken – för härodlad mat
  • Fossilfritt – för närproducerad energi

Bli medlem idag för en tryggare framtid: mp.se/bli-medlem