Kandidater till kommunfullmäktige 2018

Kandidater till kommunfullmäktige 2018

Här är en kort presentation av våra kandidater i valet till kommunfullmäktige i Staffanstorp 2018.
1. David Wittlock (Ledamot i kommunfullmäktige och i kommunstyrelsen)

Jag aktiverade mig i politiken inför valet 2014 som en reaktion på Staffanstorps ovilja att ta ansvar för miljöfrågorna, och har sedan dess fått mer insyn i hur Staffanstorp ser på stadsplanering, resurser i skolan/förskolan och integration av nyanlända. Det jag har sett har gjort mig ännu mer motiverad att få till en kursändring i kommunen; för miljö/klimat men också för långsiktig hållbarhet i sociala och ekonomiska frågor.

2. Maria Zingmark (Ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden)

Jag är utbildad miljöinspektör och flyttade hit från Malmö i slutet av 2015. I Malmö satt jag som vice ordförande i miljönämnden och jag brinner verkligen för miljöfrågorna. Jag vill att vi som lever idag gör det på ett hållbart sätt så att kommande generationer har en jord som går att leva på.

3. Bo Malmberg (Ledamot i kommunfullmäktige)

Jag är ingenjör och numera pensionär. Har arbetat inom privata näringslivet i 35 år med konstruktion, marknadsföring och verksamhetsledning. Sista 17 åren var jag arbetsmiljöinspektör och inspekterade verksamheter inom de flesta arbetsområden. Jag är morfar och gammelmorfar. Det är familjen som skapar mitt engagemang. Jag är rädd att de får sämre möjligheter än vad min generation har haft. Förutom miljön så engagerar jag mig extra i sociala frågor och för personer med funktionshinder. 

4. Cecilia Cavallin (Ledamot i kommunfullmäktige och i socialnämnden)

I början av 1990 anslöt jag mig till Miljöpartiet efter att studerat de olika partiernas program. Det var det "mänskliga" partiet! Där värnade man om både små och stora barn i förskolor och skolor. Elever med problem skulle tidigt få stöd och hjälp. De äldre skulle få en god omsorg, när de så önskade. Och sjukvården skulle fungera. Dessutom var den gröna miljön och jordens framtid viktig! Under årens lopp har jag också engagerat mig i den lokala kulturens ve och väl samt insynen i kommunens affärer, som blivit alltmer dolda! Och varför har det inte byggts några hyresrätter på mer än 10 år?

5. Roger Zingmark (Ledamot i tekniska nämnden)

Jag är en tekniskt- och informationstekniskt engagerad person som arbetar för att vi ska finna tekniska lösningar inom hållbarhet och energi. Jag är övertygad om att vetenskapliga och teknologiska framsteg är viktiga för att vi ska få en bättre miljö och bättre levnadsvillkor för oss som har tänkt bo kvar på den här planeten. Just den där saken att kunna leva och bo på den här planeten var det som fick mig att gå in i politiken – då jag känt att detta är någonting som alltid har hamnat i skymundan. Det som alltså är absolut viktigast för oss har på något konstigt sätt alltid nedprioriterats så att det hamnat EFTER agendor som: "Vår personliga frihet att få släppa ut hur mycket avgaser som helst", samt: "Företagare ska kunna tjäna en massa pengar genom skatte- och avgiftslättnader".

Mina huvudsakliga intresseområden är: Hållbart samhällsbyggande, som hållbara byggnader och renoveringar samt hållbara städer (Sustainable Buildings, Sustainable Renovation och Sustainable Cities). Hållbara transporter, som fordon, trafiksystem, logistik – nya motorer och ny teknik för framdrivning, nya drivmedel, system och teknik för kollektivtrafik.

6. Maivi Strömberg (Ledamot i barn- och utbildningsnämnden, ersättare i kommunfullmäktige)

Efter att i många år ha varit verksam som lärare i Staffanstorps kommun känner jag starkt för skol- och barnomsorgsfrågor. Problemen i skolan i dag är många. Vi måste kunna rekrytera och behålla personal, eftersom ständiga lärarbyten är förödande för elevernas trygghet, trivsel och skolresultat. Varje skola bör ha en eller flera skolassistenter, som kan avlasta lärarna beträffande dokumentation, rastvakt, måltidsvakt m.m. Låt lärarna vara lärare och göra det som de är bäst på, att undervisa. Lärarlönerna måste höjas; man ska inte behöva byta kommun för att få bättre lön. Ge lärarna frihet att välja tid och plats för planerings- och efterarbete till lektionerna.

Även i förskolan måste den pedagogiska personalen i dag använda mycket tid för dokumentation, som skulle kunna utföras av någon annan. Liksom i skolan kan man här ha förskoleassistenter, som avlastar den pedagogiska personalen. Antalet barn i barngruppen bör minska så att varje barns behov kan tillgodoses. 

7. Conny Strömberg (Ledamot i kultur- och fritidsnämnden)

Jag har arbetat med marknad och försäljning under hela mitt liv och alltid eftersträvat att ta fram så naturliga produkter som möjligt med minsta möjliga påverkan på naturens resurser. Vårt samhälle behöver komma bort från miljöförstörande, fossila energikällor och utnyttja förnybara alternativ. Själv vill jag gärna framhålla solceller som ett enkelt sätt att skaffa energi utan att smutsa ner omgivningen. Det är både renare och blir också i förlängningen ett billigare sätt att erhålla energi. Kommunen bör gå före med att utnyttja solenergi på sina fastigheter och underlätta för medborgare att skaffa solceller. För, hör och häpna, solen lyser också över Staffanstorp! 

8. Therese Wahlberg (Inget förtroendeuppdrag i kommunen 2014-2018)

Inflyttad till Staffanstorp 2012. Positiv folkhälsopedagog som hellre ser möjligheter än hinder. Tvåbarnsmamma som önskar att barnen ska få växa upp i ett tryggt, lärorikt och välkomnande samhälle där man tar hand om varandra och miljön. Engagerad i frågor som skapar ett långsiktigt hållbart samhälle där man ser, lyssnar och tar till vara på alla människors olika kompetens. 

9. Johan Månsson Rosén (Inget förtroendeuppdrag i kommunen 2014-2018)

Hjärupsbo som jobbar i Lund som arbetsmiljöingenjör. Önskar förbättringar hos barnen och de nyanlända. Tycker att miljöfrågorna ger grunden för goda förutsättningar inför framtiden.

10. Majlis Malmberg (Inget förtroendeuppdrag i kommunen 2014-2018)

 

11. Bo Israelsson (Inget förtroendeuppdrag i kommunen 2014-2018)

På 80-talet var jag verksam som politiker i Ystad. Då var jag Moderat. Numera känner jag mer för klimatet och vår jords framtid. När det gäller Staffanstorp, så vill jag se en snabbare utbyggnad av hyreslägenheter i alla storlekar och med rimliga hyror.

Relaterade nyheter

Värmland, 16 augusti 2022

Grön tågturné genom Värmland

Skåne, 15 augusti 2022

”Sjukvården bör ta psykisk ohälsa på lika stort allvar som ett brutet ben eller ett dåligt hjärta”

Halland, 14 augusti 2022

En rättvis och snabb omställning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter