Äldre-, individ-, och familjeomsorg

Det brukar vara populärt att före- slå poliser på stan. Men om vi går till grunden med sociala problem kan vi också förhindra de saker vi vill undvika. Den enskilde får hjälp, brott undviks och människor blir tryggare om insatserna är aktiva och kan nå människor så tidigt som möjligt. För de äldre vill vi ge hän- delserik vardag med möjligheter.

Miljöpartiet vill

  • På äldreboenden att det dagli- gen ska erbjudas utomhusvistelse.
  • Tillsätta resurser för att tillgodose behovet av fältassistent-tjänster inom socialtjänsten.
  • Möjliggöra för omsorgsboenden att ha husdjur, (så kallad djurterapi).

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: