Äldreomsorg

Miljöpartiet vill

  • få till stånd olika former av seniorboenden i kommunen
  • hitta nya mötesplatser för äldre
  • återinföra matdistributionen inom äldreomsorgen
  • återinföra "Fixar-Malte"

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: