Bostäder och samhällsplanering

I planeringen av vårt samhälle avgörs många människors möj- ligheter om vi väljer att bygga en motorväg intill en skola eller inte. I dagens Sverige finns hög medvetenhet om vad som kan leda till segregation, men det glöms lätt bort så fort det är dags att sätta spaden i marken för byggande. Miljonprogrammen runt om i landet borde lära oss att fokusera på att planera både på små och stora orter. Vi behöver blanda boendeformerna och ställa krav som sätter människan i fokus när kommunen säljer mark för byggande.

Miljöpartiet vill

  • Uppmuntra lokalsamhällen i stället för att tillåta nya köpcentrum.
  • Krav på bostadsbyggande vid tillstånd för kommersiella komplex i tätorterna.
  • Upphandla fram olika boendeformer för att kunna motverka bostadssegregation.
  • Vid all samhällsplanering: ta sikte på ett fossilfritt samhälle.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: