Demokrati och lika rätt

Alla är lika mycket värda och borde därför ha lika möjligheter till att få vara med och bestämma. Faktorer som könsidentitet, utbildningsnivå eller boplats i kommunen måste överbryggas för att göra det möj- ligt. Att en kommun aktivt arbetar med demokratifrågor skapar ring- ar på vattnet som ger möjligheter som kan vara ovärderliga för indivi- den såväl som för samhället.

Miljöpartiet vill

  • Inkludera fler bl.a. genom att utöka antalet kommunala prak- tikplatser.
  • Uppnå jämställda löner i kommunens verksamheter.
  • Öka transparensen mellan den lokala industrin och medborgarna.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: