Demokrati och lika rätt

Demokrati och lika rätt

Alla är lika mycket värda och borde därför ha lika möjligheter till att få vara med och bestämma. Faktorer som könsidentitet, utbildningsnivå eller boplats i kommunen måste överbryggas för att göra det möj- ligt. Att en kommun aktivt arbetar med demokratifrågor skapar ring- ar på vattnet som ger möjligheter som kan vara ovärderliga för indivi- den såväl som för samhället.

Miljöpartiet vill

Nyheter på Demokrati och lika rätt

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter