Skola och fritid

Miljöpartiet vill

  • att ungdomar erbjuds sommarjobb och praktikplatser
  • att ungdomar ges praktiskt och ekonomiskt stöd till aktiviteter
  • att ungdomar får god och nyttig mat i skolan

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: