Valprogram 2014

Partiprogram Miljöpartiet de Gröna i Stenungsund

Lika rätt ger frihet åt alla

Vi vill:

 • ha en jämställd kommun som arbetar aktivt för att åstadkomma konkreta resultat när det gäller exempelvis könssegregation och löner
 • att kommunen aktivt ska verka för en vara en attraktiv arbetsgivare genom medarbetarinflytande och god arbetsmiljö
 • erbjuda friskvård på arbetstid
 • verka för förkortad arbetstid och att kommunens anställda på sikt får 35 timmars arbetsvecka

Kommunal utveckling

Vi vill:

 • förbinda alla kommundelar med cykelvägar
 • att det byggs hyresrätter även för den tunnare plånboken
 • verka för samhällsservice i ytterområdena
 • utöka kursutbudet på högskoleutbildning inom kommunen
 • att all upphandling ska vara etisk och miljömässigt hållbar
 • att alla ungdomar som vill skall få sommarjobb

Kollektivtrafikens utveckling

Vi vill:

 • anpassa kollektivtrafiken utifrån resandet och samordna turerna
 • hitta enkla och flexibla lösningar till ytterområdena av kommunen
 • verka för dubbelspår på Bohusbanan

Miljö är förutsättningen för allt

Vi vill:

 • göra det enkelt att ställa om till alternativa energikällor
 • ändra kommunens taxor så att man uppmuntrar ett miljöriktigt beteende
 • uppmuntra byggandet av passivhus

Ett rikt kulturliv ger livskraft och glädje

Vi vill:

 • ha hög tillgänglighet på kommunala inrättningar
 • återupprätta Kulturskolan så den verkligen blir tillgängliga för alla
 • ge praktiskt och ekonomiskt stöd till ungdomars initiativ till aktiviteter
 • bevara och utveckla våra grönområden och badplatser

Skola och omsorg

Vi vill:

 • återinföra matdistributionen inom äldreomsorgen
 • återinföra kommunen som ett valbart alternativ inom hemtjänsten
 • öka elevpengen och minska barngrupperna i förskolan
 • att råvarorna till all mat som serveras i kommunens verksamhet skall vara upphandlad enligt Miljöstyrningsrådets baskrav, vilket bland annat innebär möjlighet till närproducerad
 • verka för att kommunen tar sitt ansvar för färdigvårdade patienter
 • ge möjlighet för skolbarnen att få läxhjälp på fritids
 • införa en timmes gymnastik per dag för alla elever

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: