Organisation

Medlemsmötet 


Medlemsmötet är högsta beslutande organ i Miljöpartiet i Strängnäs. Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt och alla medlemmar har rätt att väcka frågor till medlemsmötet. Medlemsmötet hålls ungefär fyra gånger per år. Ett medlemsmöte per år är årsmöte, som hålls på våren. 

Styrelsen

Styrelsen leder och planerar partiets interna arbete och verksamhet. Den ansvarar för att utveckla organisationen och verkställa de beslut, som fattas av medlemsmötet. Styrelsen sammanträder regelbundet, ungefär en gång i månaden. Styrelsen väljs av årsmötet. 
Styrelsens möten är normalt öppna för alla medlemmar, som har yttranderätt under mötet. Har du som medlem frågor, som du vill att styrelsen ska ta upp, kan du också ta kontakt med någon i styrelsen (se sida med kontaktuppgifter).

Kommunpolitiska gruppen

De miljöpartister som har politiska uppdrag i kommunen - som sitter i nämnder, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen - ingår i kommunpolitiska gruppen. Gruppen beslutar vilken politik som partiet ska föra i kommunen. Partiets förtroendevalda har möte en gång i månaden för att rapportera och diskutera aktuella ärenden.
Intresserade medlemmar i Miljöpartiet Strängnäs är välkomna att delta. Se Kalendariet! Madeleine Bilberg är gruppledare och sammankallande för gruppen.

Valberedningen

Valberedningen är en förtroendevald arbetsgrupp, som har i uppgift att föreslå personer till de val som ska göras av medlemsmötet. Valberedningen förbereder kandidater till alla valbara platser förutom valberedningen själv vilket är styrelsens uppgift. Valberedningen väljs av årsmötet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: