Central badplats

Strömstad är en sommarstad och närheten till havet är något som uppskattas av både strömstadsbor och besökare. Vår vackra skärgård har ett stort utbud när det gäller badplatser, såväl från klippor som välkända anläggningar vid Styrsö och Furholmen. Dock saknas en större, central och lättillgänglig badplats. En central badplats skulle underlätta för dem som inte har tillgång till båt eller inte har råd att ta med familjen på turbåtar ut i skärgården, men det skulle också underlätta för den som bara vill svalka sig en varm sommardag.

Röudden Här vid Röudden är det många som badar!

De senaste åren har olika förslag på centrala badplatser diskuterats. I samband med Canningprojektet planerades en större barnvänlig badplats vid Röudden, men de planerna lades ner i samband med att detaljplanen avslutades. Sedan dess har det inkommit förslag på sandstrand vid Laholmen, men även det förslaget är nedlagt.

Vår uppfattning är att det finns en stor efterfrågan på en central badplats i Strömstad och anser att kommunen bör sträva efter att få till en barn- och handikappvänlig badplats som bidrar till att stärka stadskärnan som mötesplats. De som har bäst koll på vad som behövs är strömstadsborna och vi anser därför att framtagandet av en badplats bör ske i bred dialog med invånarna i kommunen. Det är ett projekt som kräver bred förankring och det kan därför ta tid innan en ny badplats är på plats. Tills dess anser vi att Kallbadhuset bör göras mer tillgängligt under sommartid. Kallbadhuset är en fin anläggning i kommunal regi som skulle kunna tillgängliggöras ytterligare. Öppettider som möjliggör för kvällsbad och bättre marknadsföring av Kallbadhuset skulle vara uppskattat av såväl strömstadsbor som besökare.
 

Miljöpartiet de gröna yrkar

att  Strömstad kommun påbörjar arbetet med en central badplats som passar olika åldrar och är handikappvänlig.

att Strömstadsborna får vara delaktiga i utformningen av en ny badplats.

att Kallbadhusets öppettider utökas kvällstid.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: