Kommentar till budgetbeslutet inför 2020

Nu har kommunfullmäktige fattat beslut om budgeten för 2020. Detta efter ett fullmäktigemöte den 21 november som började 18.00 och höll på till efter midnatt. Som väntat vann kommunstyrelsens förslag till budget, som den s.k. 17-gruppen stod bakom. Den består av S, KD, V och FI. Mer oväntat var att SD aktivt röstade för den budgeten.

Karla Valdivieso var aktiv i debatten.

Vid budgetbehandlingen i alla nämnder och i kommunstyrelsen har SD-ledamöterna avstått från att delta i beslutet med motiveringen att de avsåg lägga en egen budget. Den var också utskickad i handlingarna och i budgetdebatten fick de tre budgetalternativen (17-gruppens, 16-gruppens resp. SD:s) först 10 minuters tid för presentation var. Men när Mattias Gustafsson (SD) hade avslutat sitt anförande fick han frågan från ordförande Ronnie Brorsson (S) om det var ett budgetalternativ eller 11 ändringsyrkanden. Och svaret blev ändringsyrkanden. Därmed fanns det bara två alternativ att rösta om.

I debatten kritiserade SD-ledamöterna flera delar av "17-budgeten" och de hade alltså 11 ändringsyrkanden. Men genom att de, i realiteten, drog tillbaka sitt eget budgetalternativ och röstade för 17-gruppens budget - så måste vi betrakta SD som en del av den styrande majoriteten. Vilket de brukar förneka. Det intressanta var också att 3 av ändringsyrkandena fick bifall av kommunfullmäktige. 16-gruppen avstod från att delta i den omröstningen. Vi ansåg att det var ändringar på den vinnande budgeten som den styrande majoriteten själva fick hantera. Flera av yrkandena hade vi i MP helst röstat nej till, men lyckligtvis föll de ändå.

Både M och vi hade också lagt fram egna ändringsyrkanden. M tre och MP två. De avslogs av kommunfullmäktige.

16-gruppens budgetskrivelse hittar du här.

MP Strömstads budgetyrkanden hittar du här.

Karla och Bengt argumenterade för satsningar på miljö och klimat under budgetdebatten, men tyvärr klubbade alltså majoriteten i kommunfullmäktige (S, SD, V, KD och FI) igenom en budget totalt utan ambitioner på området. Vi är dock glada att majoriteten näst intill kopierade våra förslag gällande satsning på 2-pedagogsystem i grundskolan och satsning på att möjliggöra för pedagoger att slutföra sin utbildning på betald arbetstid.

Dagen före fullmäktige röstade riksdagen igenom nya regler för den kommunala skatteutjämningen. Det beslutet betyder att Strömstad nästa år kan räkna med ytterligare 25 milj. kr jämfört med de gamla reglerna. 16-gruppen yrkade för en att-sats som uttalade att hur dessa medel ska användas ska diskuteras öppet och beslutas i särskild ordning i kommunfullmäktige. Det fick vi inte gehör för. Men frågan är naturligtvis inte död för det.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: