Strandpromenad från Röudden till Surbrunn

Den 8 april lämnade vi in en motion om strandpromenad:

I samband med att arbetet med Canningplanen pågick var det många strömstadsbor som såg fram emot en strandpromenad runt Röudden. Äntligen skulle vi kunna promenera längs vattnet från Torskholmen till Kebal. När arbetet med detaljplanen lades ner stoppades också planerna på att utveckla området med såväl bro som strandpromenad. Det är olyckligt för Strömstads centrum och tills dess att arbetet med att utveckla Canning återupptas tycker vi att området bör snyggas upp och tillgängliggöras. Som ett led i det arbetet bör en strandpromenad runt Röudden anläggas.

I det nedlagda planförslaget fanns även en strandpromenad mellan Canning och Surbrunn inkluderad. Även detta tycker vi är en bra idé som inte ska behöva vänta på att Canningplanen återstartas.

Miljöpartiet de gröna yrkar

  • att kommunen anlägger en strandpromenad runt Röudden.
  • att kommunen anlägger en strandpromenad mellan Canning och Surbrunn.

Relaterade nyheter

Strömstad, 31 augusti 2020

Vad vill majoriteten med Canningområdet?

Strömstad, 23 maj 2020

MP om FÖP Strömstad tätort och Skee

Strömstad, 14 april 2018

Ja till torg och park på Skeppsbroplatsen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter