Våra budgetyrkanden

Våra budgetyrkanden

På gårdagens kommunfullmäktige antogs kommunens budget. Miljöpartiet hade 11 förslag som vi ville lägga till i budgeten. Tyvärr avslogs samtliga av majoriteten (S, M, V, KD).
Här är samtliga MPs yrkanden:

 • att återstarta Koster skola HT23 samt säkra fortsatt drift av skolan på Tjärnö och övriga skolor i kommunen
 • att vinterkläder köps in för hemtjänst- och förskolepersonal
 • att samma avgift ska gälla för ensamstående som för sammanboende när det gäller måltider i hemtjänsten
 • att avgifterna för parkering ses över, i syfte att gynna centrumhandeln, öka intäkterna och skapa fler boendeparkeringar
 • att se över avgifterna för linfärjorna, i syfte att sänka avgifterna för fastboende på Koster
 • att allmänna toaletter byggs på Koster, till att börja med en på respektive ö
 • att kulturskolan görs avgiftsfri
 • att kommunen säkerställer driften av rehab-bassängen tills dess att en långsiktig lösning finns på plats
 • att kostnaden för trygghetslarm, för den enskilde, slopas.
 • att resurs-/stödpersoner inom skolan erbjuds fasta tjänster
 • att justeringsarvodet halveras när det finns möjlighet att signera digitalt

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter