Folkhälsa

Folkhälsa

Genom att satsa på förebyggande hälsoinsatser undviker vi både stora kostnader för samhället samt lidande för den enskilde
Hälsa handlar inte bara om att bota redan uppkomna sjukdomstillstånd, utan minst lika viktigt är att förebygga att ohälsa uppstår. Kommunen måste ge invånarna goda förutsättningar för att kunna förbättra sin hälsa.

Miljöpartiet vill

  • Utveckla folkhälsorådet så att det kan arbeta mer aktivt för att initiera folkhälsofrämjande insatser.
  • Så snart som möjligt få till stånd en anläggning för utomhusträning
  • Utöka antalet alternativ för den subventionerade friskvården för kommunens anställda.
  • Göra stora satsningar för att förbättra invånarnas psykiska hälsa. Ungdomarna i Strömstad kommun har i undersökningar visat en stor psykisk ohälsa i förhållande till jämförbara kommuner. Vi vill att det skall finnas fler kuratorer och psykologer på skolorna. Dessa kan också arbeta aktivt för att bryta den tabu som finns kring psykisk ohälsa.
  • Öka invånarnas inflytande i kommunens beslut. En viktig del för hälsan är att man upplever att man har möjligheter att påverka sin vardag och sitt samhälle. Därför vill vi att så många människor som möjligt skall få vara med och forma Strömstad kommun.
  • Vidta åtgärder för att öka jämställdheten i kommunen. Ojämlikheter i samhället är negativt för alla invånare. Vi vill t.ex att kommunen tar ett jämställdhetsperspektiv i beaktande vid rekrytering av ny personal.

Nyheter på Folkhälsa

Strömstad, 15 september 2015

MP:s motion snart förverkligad

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter