Folkhälsa och jämställdhet

Folkhälsa och jämställdhet

Genom att satsa på förebyggande hälsoinsatser undviker vi både stora kostnader för samhället samt lidande för den enskilde
Hälsa handlar inte bara om att bota redan uppkomna sjukdomstillstånd, utan minst lika viktigt är att förebygga att ohälsa uppstår. Vi vill att kommunen ska ge invånarna goda förutsättningar för att kunna förbättra och behålla sin hälsa.

En jämställd kommun

Relevanta yrkesgrupper i Strömstad behöver kunskap om våld i nära relationer och samtyckeslagstiftningen. I skolan ska frågor om hedersvåld, pornografi, normer och relationer få större utrymme än idag. Våra lärare ska vara trygga i att undervisa om sex, relationer och HBTQI-personers rättigheter. Det skapar en mer jämställd kommun då våra barn och unga kommer ta med sig sin kunskap in i vuxenlivet.

Miljöpartiet vill

  • Utveckla folkhälsorådet så att det kan arbeta mer aktivt för att initiera folkhälsofrämjande insatser.
  • Öka invånarnas inflytande i kommunens beslut. En viktig del för hälsan är att man upplever att man har möjligheter att påverka sin vardag och sitt samhälle. Därför vill vi att så många människor som möjligt skall få vara med och forma Strömstad kommun.
  • Vidta åtgärder för att öka jämställdheten i kommunen. Ojämlikheter i samhället är negativt för alla invånare.

Nyheter på Folkhälsa

Strömstad, 15 september 2015

MP:s motion snart förverkligad

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter