Ekonomi och konsumtion

Ekonomi och konsumtion

Ett grönt och rättvist samhälle kräver en hållbar kommunal ekonomi, där man investerar långsiktigt och etiskt. Att göra klimatsmarta val ska vara både enkelt och ekonomiskt fördelaktigt. Att ta vara på det man har, ska inte vara dyrare än att slänga och köpa nytt. Investeringar som görs med kommunens skattemedel, ska vara socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara. Kommunen ska uppmuntra delningsekonomi och företag som främjar en hållbar konsumtion ska lyftas fram.

Kommunens ekonomi, Miljöpartiet vill:
• Sänka sjukfrånvaron med bra personalpolitik och arbetstidsförkortning.
• Att kommuner ska få del i vinster från från vind- och vattenkraft som drivs inom kommunens gränser.
• Skapa effektivare verksamheter med användande av ny teknik (t.ex. digitalisering).
• Prioritera investeringar i skollokaler och äldreboenden före t.ex. arenor.
• Att kommunens finanspolicy ska innehålla skarpa regler om etisk och miljömässigt hållbar placering.
• Att kommunen inte ska vara ägare av en flygplats, – sluta subventionera Midlanda.
• Att vinster i välfärden ska stanna i välfärden.
• Att miljökrav och sociala krav alltid beaktas vid kommunens inköp och upphandlingar.
• Nolltolerans mot korruption, bättre kontroll på användandet av skattepengar.
• Att kontroll ska göras under avtalsperioden av företagens efterlevnad av miljökrav och de sociala krav som ställs vid upphandlingen.
• Öka återanvändning och återvinning i kommunens verksamheter t.ex. med en intern köp- och säljsida för de kommunala verksamheterna.
• Att kommunen undviker engångsartiklar för att spara pengar, miljö och minska avfallsmängderna.
• säkerställa att inga av kommunens pengar är investerade i fossil industri eller oetiska verksamheter.

Hållbar konsumtion, Miljöpartiet vill:
• Att kommunens konsumentrådgivning arbetar med hållbar konsumtion och delningsekonomi.
• Att kommunen samarbetar med näringslivet för att öka fokus på hållbar konsumtion.
• Stimulera delningsekonomi, till exempel bilpooler.

Nyheter på Ekonomi

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter