Nu Svedala behöver en grön politik.

Nu Svedala behöver en grön politik.

NU ska hela Svedala kommun med!

Som Svedalas enda riktigt gröna parti vill vi, på ett miljösmart sätt, utveckla hela kommunen.

Öppen skola skapar bra förutsättningar

För Miljöpartiet de gröna i Svedala står det klart att det är ledningen och pedagogerna i skolan som är experterna på undervisning och vi vill ge dem allt stöd vi kan för att låta dem fortsätta att utveckla verksamheten.

Vi vill också göra skolans lokaler mer tillgängliga efter ordinarie skoltid och öppna upp för exempelvis fritidsverksamhet och läxhjälp, ideella föreningar, nattvandrarna, kulturgrupper m.m.

Pedagogiken på förskolenivå är viktig för barns utveckling och vi vill utöka tiden i förskolan för barn till arbetssökande från dagens 15h till max 30h/vecka.

Klimatsmart kommun

Hela Svedala kommun ska leva och vara klimatsmart.

Med utökad kollektivtrafik mellan kommunens orter och ett väl utvecklat nätverk med cykelvägar, inom kommunen, men också till och från omgivande kommuner så underlättar vi för klimatsmarta transporter och arbetspendling.

Vår kommun utvecklas och många vill flytta hit vilket ställer krav på fler bostäder, skolor samt service. Med ett ökat byggande i allmännytta kan de som vill sälja sin villa och flytta till lägenhet ges möjlighet att stanna i vår fina kommun. Detta borde främst tillgodoses genom en förtätning av befintliga bebyggelse i hela Svedala kommun så vi kan låta bra åkermark fortsätta vara åkermark. De nya fastigheterna ska byggas energieffektiva och klimatsmart.

https://www.facebook.com/miljopartietsvedala/

 

Relaterade nyheter

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter