Äldreomsorg

Äldreomsorg i Tidaholm

Det är viktigt med en trygg och god äldreomsorg som utgår från de äldres individuella behov. Även som äldre ska man ha möjlighet till gemenskap och kunna delta i fysiska och kulturella aktiviteter. Vi vill att frivilliga insatser i äldreomsorgen uppmuntras. Vi vill även uppmuntra samarbeten där äldre och unga möts.

Äldres val ska respekteras. Den som vill ska kunna bo kvar i sitt hem. En väl fungerande hemtjänst är en förutsättning för detta. Den som önskar och behöver ska kunna erbjudas plats på äldreboende.

Vi vill inte samlokalisera kommunens boenden utan tror på mindre enheter, vilket ger större variation och valfrihet för de boende. Därför vill vi att Lindängen i Ekedalen fortsatt ska vara äldreboende och vi vill behålla och renovera Solvik och Hellidshemmet. Att renovera är även mer klimatsmart än att bygga nytt.

För att förbättra äldreomsorgen som arbetsplats vill vi satsa på kontinuerlig kompetensutveckling, samt ge äldre personal möjlighet att kunna gå ner i tid med samma lön för ett balanserat arbetsliv.

Nyheter på Äldreomsorg

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter