Landsbygd

Landsbygd i Tidaholm

Landsbygdens utveckling är en avgörande framtidsfråga och en nyckelfaktor för att kunna skapa ett hållbart samhälle. Ska vi kunna ställa om vår produktion av såväl livsmedel (närodlat och ekologiskt) som energi (förnybara drivmedel) och hållbara byggmaterial (trävaror) så måste människor vilja bo på landsbygden även i framtiden. Det behövs fler unga som vågar satsa på en karriär inom exempelvis jordbruk och skogsbruk. En absolut förutsättning för att unga familjer ska vilja bosätta sig på landsbygden är närheten till förskola och skola.

Vi vill behålla landsbygdsskolorna och utveckla dem utifrån lokala möjligheter och initiativ. Det var tack vare oss i Miljöpartiet som nedläggningen av Fröjereds skola och förskolan i Madängsholm kunde stoppas.

Man ska kunna bo på landet även som äldre. Vi vill att Lindängen behålls som särskilt boende.

Vi vill att kommunen satsar på etablering av nya gröna jobb, vilket gynnar både klimat och landsbygd.

Laddinfrastruktur för elbilar ska byggas ut i hela kommunen, inte enbart i tätorten.

Vi är emot Västtrafiks plan att lägga ner flertalet busslinjer på landsbygden.

Cykelbana till Ekedalen ska byggas och vi vill även utreda cykelbana till Fröjered.

Nyheter på Landsbygd

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter