Skola och barnomsorg

Skola och barnomsorg i Tidaholm

Skolan och förskolan ska vara en trygg miljö som inspirerar till lärande. Vi vill ha en jämlik skola där alla elever ges samma förutsättningar.

Vi vill behålla landsbygdsskolorna och ge dem frihet att utvecklas utifrån lokala möjligheter och initiativ.

Vi vill att god, ekologisk mat serveras och att måltidens potential som pedagogisk resurs tas tillvara. Alla barn ska lära sig varifrån maten kommer och hur man äter hälsosamt och klimatsmart.

Vi vill öka möjligheten till individuella barnomsorgstider – arbetslivet har många olika tider.

Viktigast för en skola av hög kvalitet är välutbildade och engagerade lärare och skolledare. För att behålla och rekrytera personal vill vi satsa på kompetensutveckling och högre löner.

Nyheter på Skola

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter