Skolan

Skolan är vår viktigaste investering.

Miljöpartiet vill

  • Satsa på fler anställda inom skolan
  • Servera närproducerad, ekologisk och klimatsmart mat
  • Skapa giftfria förskole- och skolmiljöer
  • Skapa utbildning med hög kvalitet

Vi vill ge skolan mer resurser för att säkerställa kvaliteten. Miljöpartiet satsar i hela landet på fler anställa i skolan med bättre löner och vi vill förstärka det i Tidaholm. Alla yrken i skolan är viktiga för en god lärmiljö och satsningen gäller fler yrken än lärare.

Vi ska servera närproducerad, ekologisk och klimatsmart mat i skolorna och skapa giftfria förskole- och skolmiljöer. Vi ska ha tillräckliga och bra skollokaler - Kungsbroskolan behövs.
Fler förskolor med olika inriktningar och en stabil gymnasieskola är betydelsefull för Tidaholms framväxt.
Utbildning med hög kvalitet är viktig för demokrati och hållbar utveckling i vårt samhälle. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: