Äldreboenden

Äldre i Tierp kommun ska ha möjlighet att leva det liv de själva vill, vara vid god hälsa och kunna ta del av aktiviteter som erbjuds. De ska känna trygghet med att de får stöd och omsorg den dagen de har behov av det. Alternativa och lämpliga boenden för olika skeden i livet ska finnas. Vi vill att idéburna aktörer ska ges företräde när vård- och omsorgsboenden upphandlas.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: