Arbetsmarknad

 

Mp drev på så att kommunen startade en arbetsmarknadsenhet 2015 där arbetsförmedling, vuxenutbildningen och näringslivet arbetar för att fler ska komma i arbete eller i utbildning. 

Vi arbetar för att kommunen ska utveckla sin service och sitt stöd till näringslivet och utveckla samarbeten för ett mer hållbart näringsliv. Vi ser att en omställning till gröna näringar – som t.ex. lokal ekologisk matproduktion och lokal energiproduktion – ger goda möjligheter för företag på landsbygden att utvecklas.

Mp har medverkat till ny upphandlingspolicy som gör det möjligt även för mindre lokala företag att delta i kommunala upphandlingar och vi kommer att arbeta för att möjligheterna förbättras ytterligare.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: