Flyktingmottagande i Tierp

Flyktingmottagande är en möjlighet för kommunen

Mp värnar asylrätten och en human migrationspolitik. Kommunen ska se nyanlända i kommunen som en resurs och möjlighet. Vi utvecklar skolan, vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten för att ge våra nya medborgare stöd, språkundervisning, praktikplatser och yrkesutbildning så att de ska få bidra till kommunens positiva utveckling

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: