Förtroendevalda för Mp

Mp har efter valet 2014 fler förtroendevalda än någonsin.

 

Miljöpartiet i Tierp har efter valet 2014 tre platser i Kommunfullmäktige. De innehas av Jenny Lundström (Tobo) Kenneth Gunnarsson (Söderfors) och Brita Kajrup (Tobo). Ersättare är Karolina Larsson (Tobo) och Pär Lindqvist (Vendel). Gruppledare sedan 2012 är Kenneth Gunnarsson (Söderfors).

I Kommunstyrelsen är Kenneth Gunnarsson ordinarie. Ersättare är Sylvia Lundholm (Örbyhus) och Oskar Jonsson (Örbyhus) och Joachim Stormvall (Månkarbo).
I kommunstyrelsens arbetsutskott har Kenneth Gunnarsson en ersättarplats.

Utskottet Barn och unga: Kenneth Gunnarsson (Ordförande)
Utskottet Arbete och omsorg: Joachim Storvall (ordinarie).
Utskottet Samhällsbyggnad: Sylvia Lundholm (ord) och Oskar Jonsson (ers).

Kommunfullmäktige har en fast beredning, Demokratiberedningen, där Linda Wallberg är vår represenant.

I Regionfullmäktige finns vi representerad genom Jenny Lundström som är vice ordförande, tillika regionråd. I landstingets patientnämnd sitter Rose Marie Nejdling (ers).

I styrelsen för Tierps Kommunala Fastighetsbolag AB och AB Tierpsbyggen sitter Håkan Thomsson (ers). Och i styrelsen för Tierp Energi och Miljö AB sitter Joachim Stormvall (ers).

Joachim Stormvall sitter i Pensionärsrådet och Brita Kajrup i Rådet för funktionshindradefrågor. Råden är mötesplatser för politiker och brukarföreningar. I Stiftelsen Leufsta sitter Brita Kajrup (ers) på mandat från kommunföreningen och Rose Marie Nejdling på mandat från länsföreningen. I Lokala säkerhetsnämnden i Östhammar (Forsmark) sitter Oliver Klett (ers).

I Tingsrätten sitter Rose Marie nejdling som nämndeman.

I Miljöpartiets distriktsstyrelse  Uppsala län sitter Joachim Stormvall som ersättare.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: