Tierp har med Mp framtiden för sig

Tierps kommun kan bli en mer modern och attraktiv kommun att bo, leva och verka i. Miljöpartiet de gröna har en tydlig vision om ett attraktivt och mer hållbart framtidssamhälle. En vision som bl.a. bygger på minimal klimatpåverkan, god och hälsosam mat, giftfri miljö för våra barn, skola med kvalitet, och på att alla människors möjligheter och resurser ska tas till vara.

De som röstade på Miljöpartiet de gröna i valen 2010 och 2014 har gjort skillnad. Vi har ingått i ett majoritessamarbete med S där vår medverkan har bl.a lett till att farliga kemikalier ska rensas ut från våra förskolor, att fossila drivmedel ska fasas, andelen ekologiska livsmedel i verksamheterna ska öka till 50 % 2020, och samordnade insatser till stöd för bl.a. nyanlända, barn och unga.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: