Integration

Kommuner som lyckas med integrationen kommer att vara vinnare. Miljöpartiet vill att Tierp ska bli en vinnare.

Sverige och Tierps kommun behöver invandring för att klara framtidens utmaningar. Det är en förutsättning för välfärden – skola, vår och omsorg. Därför måste integrationsarbetet utvecklas i kommunen.

Bra integration innebär att nyanlända ska ha möjlighet till en bra start i kommunen. Nyckeln för det är språket och att så snart som möjligt komma in i vidare i utbildning och ut på arbetsmarknaden. Vi tror att detta sker bäst i ett systematiskt och målinriktat samarbete mellan skolan, näringslivet och föreningar i kommunen m.fl. Integration handlar om respekt och generositet och att vi alla måste ingå i ett modernt, öppet, demokratiskt, jämställt, framåtblickande och hållbart samhälle.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: