Maten

Mat och måltider är en viktig del av livet

Mat och måltider är en viktig del av livet. Mat är även en viktig del av folkhälsoarbetet, av klimatproblematiken och djurskyddsproblematiken. Ökad medvetenhet kring mat har positiva effekter på de flesta områden.

Mp har varit med och tagit fram en ny kostenhet och nya kostriktlinjer. Deta för att matkvalitén ska förbättras i kommunens alla verksamheter, för att att andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 50 % 2020 och för att kosthanteringen ska bidra till minskad klimatpåverkan.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: