Naturskolan

Naturskolan är viktig för förståelsen kring ett hållbart samhälle

Naturskolan finns för att främja utomhuspedagogik i kommunens skolor och för att öka kunskapen och förståelsen bland lärare och elever för naturen och miljön, och för ekologisk hållbarhet. Att öka intresset för att vistas i naturen är också viktigt ur ett folkhälsoperspektiv och det bidrar positivt till elevernas måluppfyllelse.

Miljöpartiet är för pedagogisk mångfald vi kommer att verka för att naturskolans pedagogik ska bli en naturligt och integrerad del i förskolornas och skolornas undervisning.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: