Rovdjur

 

Rovdjuren utgör en viktig del av den svenska faunan och deras betydelse i ekologiska system är väldigt viktig. Miljöpartiet i Tierp värnar den ekologiska mångfalden, samtidigt som vi är införstådda med det problem som rovdjur kan innebära för dem som håller djur i beteshagar.

Vi vill öka stödet till stängslig för att hålla rovdjur borta från boskapen, öka ersättningen för slagna djur och vi vill tillåta skyddsjakt. Vi prioriterar ekologisk mångfald och hållbarhet framför nöjesjakt. Vi är emot licensjakt om enda syftet är att begränsa stammarna, så länge beståndet är för svagt antalsmässigt och/eller genetiskt.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: