Skolan

Skolan är ryggraden i ett samhällsbygge

Tierps kommun har bra förskolor och skolor med engagerad och väl utbildad personal. Men resultaten är låga och allt för många kommer inte in på gymnasiet. Mp aretar för tidigare insatser, ökad samverkan mellan skola och föräldrar och resursfördelning som gynnar elever och skolor med störst behov.

Rektorer och lärare måste avlastas sysslor så att de kan fokusera mer på det pedagogiska uppdraget

Hälften av eleverna som lämnar grundskolan söker sig till gymnasieskolor utanför kommunen, och det är naturligt att ungdomar söker sig ut i världen och vi uppmuntrar det. Men ett mindre elevunderlag innebär problem att erbjuda ett brett urval av program i kommunens egen gymnasieskola. Vi vill anpassa programutbudet och höja kvalitén i undervisningen så att eleverna får den bästa utbildningen och de bästa förutsättningarna för livet, och för att locka sökande från andra kommuner.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: