Barn, familj och unga

 

En trygg barndom med goda möjligheter till lek ska vara en rättighet för alla. Barn är aktiva medskapare av samhället och ska inte ses som passiva mottagare av det samhälle som vuxna skapar åt dem.
Samhället ska vara anpassat till olika familjekonstellationer. En familj bygger på kärlek, trygghet och respekt, inte på föreställningar om hur en familj ska vara.

Skolans förmåga att se och möta varje elev måste stärkas. Skolan ska ge varje barn möjlighet att både vara sig själv och att påverka sin skolgång. Det ska inte finnas lyckade och misslyckade elever, inte heller bra och dåliga skolor. Alla har rätt att lyckas och utvecklas.

Därför vill vi:

  • Öka andelen närodlad, svensk eller rättvist producerad mat i skolor och annan kommunal verksamhet. 
  • Att skolorna ska samverka med organisationer som erbjuder verksamhet i praktisk miljö- och naturvård. 
  • Utveckla skolans värdegrundsarbete kring jämställdhet och mänskliga rättigheter i samverkan mellan elever, lärare, föräldrar och förvaltning. 
  • Förbättra elevers psykosociala miljö i skolan. 
  • Utveckla grönare skolgårdar för bättre hälsa och biologisk mångfald. 
  • Utveckla arbetet med elevdemokrati och inflytande för unga i kommunens verksamheter. 
  • Stötta föräldrar att genom samverkan motverka missbruk bland ungdomar.
  • Erbjuda stöd för föräldrar till barn med särskilda behov.En trygg barndom med goda möjligheter till lek ska vara en rättighet för alla. Barn är aktiva medskapare av samhället och ska inte ses som passiva mottagare av det samhälle som vuxna skapar åt dem.
  • Samhället ska vara anpassat till olika familjekonstellationer. En familj bygger på kärlek, trygghet och respekt, inte på föreställningar om hur en familj ska vara.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: